พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศนียบัตร และซ้อมรับปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

palisuksa

01/12/2565

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕

palisuksa

23/10/2565

โครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนากัมมัฏฐานนิสิตเฉลิมพระเกียรติฯ

พระเดชพระคุณพระราชรัตนมุนี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนากัมมัฏฐานนิสิตเฉลิมพระเกียรติ

admin

06/02/2565

admin

29/12/2564
1 2