โครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูวิปัสสนา รุ่นที่ ๓

ระเบียบการและใบสมัคร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูวิปัสสนา รุ่นที่ ๓
“ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”


กำหนดการรับสมัคร

๑. สมัครทางไปรษณีย์/ออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (เท่านั้น)
สมัครด้วยตนเอง : ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ที่อยู่ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
(ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖)
๒. สอบข้อเขียน วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. วิชาที่สอบมีดังนี้
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิปัสสนาภาวนา
๓. สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
๔. ประกาศผลสอบผ่านทางไลน์กลุ่ม วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
๕. เข้าอบรม/การเรียนการสอน วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
๖. พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
๗. พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ วันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระยะเวลาในการอบรม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑- ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมระยะเวลา ๓๐ วัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร (พระภิกษุ จำนวน ๗๐ รูป)

๑) พระภิกษุ มีสัญชาติไทย พรรษา ๑๐ ขึ้นไป
๒) ศิษย์ปัจจุบัน หรือศิษย์เก่า สาขาวิปัสสนาภาวนา
๓) มีปฏิปทา ศีลาจารวัตร น่าเลื่อมใส
๔) คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ

หลักฐานในการสมัคร

๑. สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร Facebook : วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
๒. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาสีดำหรือสีเข้ม ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๓. สำเนาใบวุฒิการศึกษาทางโลก ทางธรรม นักธรรมเอก หรือ เปรียญธรรม (รับรองสำเนาถูกต้อง)
๔. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน วัด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
๕. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ

๑. ท่านใดที่สมัครผ่านออนไลน์ ให้ปริ้นใบสมัครแนบมาด้วยวันสอบ
๒. ติดต่อสอบถาม

– พระมหาวรวิทย์ อติเมโธ โทร. ๐๙-๑๗๑๖-๔๑๐๗
– ผศ.ดร.ธานี สุวรรณประทีป โทร. ๐๘-๑๔๕๐-๑๘๒๔

Call / Sms: : ✅0822-6444-9992 

website: ⏩apotiklestari.com/

CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DENGAN CEPAT SELESAI DALAM 24 JAM SECARA  ALAMI

Cara Menggugurkan Kandungan Usia 1-8

Obat Aborsi Obat Penggugur Kandungan Aman Untuk Ibu Menyusui

Jual Obat Aborsi Cara Pakai Obat Aborsi Penggugur Kandungan 1-8 Bulan

Obat Oborsi Asli Obat Penggugur Kandungan Cepat Gugur 24 Jam

Cara Menggugurkan Kandungan Atau Aborsi Dengan Pil Cytotec 400

Obat Penggugur Kandungan Cytotec Asli Untuk Aborsi Aman Tanpa Kuret

Obat Aborsi Cytotec 1 Sampai 8 Bulan 082264449992 Obat Penggugur Kandungan Alami

Obat Aborsi Tradisional Harga Obat Aborsi Cytotec Dan Gastrul

Klinik Aborsi Jakarta Obat Penggugur Kandungan Tanpa Kuret

Klinik Aborsi Obat Penggugur Kandungan Cytotec Dan Gastrul

Harga Cytotec 1 Strip Obat Menggugurkan Kandungan 1-8 Bulan

Obat Penggugur Kandungan Pandeglang

Obat Penggugur Kandungan Serang

Obat Penggugur Kandungan Tangerang

Obat Penggugur Kandungan Kepulauan Seribu

Obat Penggugur Kandungan Bandung

Obat Penggugur Kandungan Bandung-Barat

Obat Penggugur Kandungan Bekasi

Obat Penggugur Kandungan Bogor 

Obat Penggugur Kandungan Ciamis

Obat Penggugur Kandungan Cianjur

Obat Penggugur Kandungan Cirebon

Obat Penggugur Kandungan Semarang

Obat Penggugur Kandungan Sragen

Obat Penggugur Kandungan Sukoharjo

Obat Penggugur Kandungan Wonosobo

Obat Penggugur Kandungan Bantul

Obat Penggugur Kandungan Sleman

cara menggugurkan kandungan1 bulan dengan minuman

cara ampuh menggugurkan kandungan 082264449992

cara menggugurkan kandungan dengan selamat 082264449992

cara menggugurkan kandungan alami 082264449992

 contoh obat yang mengandung misoprostol 082264449992

Cara Menggugurkan Kandungan 1 bulan

Cara Menggugurkan Kandungan 1 Bulan

Cara Menggugurkan Kandungan 1 Bulan

Cara Menggugurkan Kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan 1 bulan

Cara Menggugurkan Kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan 2 bulan

Cara Menggugurkan Kandungan 1 bulan

Cara Menggugurkan Kandungan

cara menggugurkan kandungan 100% berhasil

cara menggugurkan kandungan 100% berhasil

cara menggugurkan kandungan 100% berhasil

cara menggugurkan kandungan 100% berhasil

cara menggugurkan kandungan 100% berhasil

cara menggugurkan kandungan 100% berhasil

cara menggugurkan kandungan 100% berhasil

cara menggugurkan kandungan 100% berhasil

cara menggugurkan kandungan 100% berhasil

cara menggugurkan kandungan dengan paracetamol

cara menggugurkan kandungan dengan paracetamol

cara menggugurkan kandungan dengan paracetamol

cara menggugurkan kandungan dengan paracetamol

cara menggugurkan kandungan secara alami

cara menggugurkan kandungan secara alami

cara menggugurkan kandungan secara alami

cara menggugurkan kandungan secara alami

cara menggugurkan kandungan 2 minggu

cara menggugurkan kandungan 2 minggu

cara menggugurkan kandungan 2 minggu

cara menggugurkan kandungan 2 minggu

cara cepat menggugurkan kandungan

cara cepat menggugurkan kandungan

cara cepat menggugurkan kandungan

cara cepat menggugurkan kandungan

cara menggugurkan kandungan muda

cara menggugurkan kandungan muda

cara menggugurkan kandungan muda

cara menggugurkan kandungan muda

cara untuk menggugurkan kandungan

cara untuk menggugurkan kandungan

cara untuk menggugurkan kandungan

cara menggugurkan kandungan 4 bulan

cara menggugurkan kandungan 4 bulan

cara menggugurkan kandungan 4 bulan

cara menggugurkan kandungan 4 bulan

cara menggugurkan kandungan 1 bulan dengan minuman

cara menggugurkan kandungan 1 bulan dengan minuman

cara menggugurkan kandungan 1 bulan dengan minuman

cara menggugurkan kandungan 1 bulan dengan minuman

cara ampuh menggugurkan kandungan

cara ampuh menggugurkan kandungan

cara ampuh menggugurkan kandungan

cara ampuh menggugurkan kandungan

cara menggugurkan kandungan dengan selamat

cara menggugurkan kandungan dengan selamat

cara menggugurkan kandungan dengan selamat

cara menggugurkan kandungan dengan sprite dan bodrex

cara menggugurkan kandungan dengan sprite dan bodrex

cara menggugurkan kandungan 1 bulan

cara alami menggugurkan kandungan

cara alami menggugurkan kandungan

cara alami menggugurkan kandungan

cara menggugurkan kandungan 1 minggu

cara menggugurkan kandungan 1 minggu

cara menggugurkan kandungan 1 minggu

cara alami menggugurkan kandungan

cara menggugurkan kandungan dengan sprite dan bodrex

cara menggugurkan kandungan dengan selamat

cara menggugurkan kandungan 1 minggu

cara menggugurkan kandungan alami

cara menggugurkan kandungan alami

cara menggugurkan kandungan alami

cara menggugurkan kandungan alami

obat menggugurkan kandungan

obat menggugurkan kandungan

obat menggugurkan kandungan

obat untuk menggugurkan kandungan

obat untuk menggugurkan kandungan

obat untuk menggugurkan kandungan

obat untuk menggugurkan kandungan

obat yang dapat menggugurkan kandungan

obat yang dapat menggugurkan kandungan

obat yang dapat menggugurkan kandungan

obat yang dapat menggugurkan kandungan

obat menggugurkan kandungan 1 bulan

obat menggugurkan kandungan 1 bulan

obat menggugurkan kandungan 1 bulan

obat menggugurkan kandungan 1 bulan

Misoprostol

Misoprostol

Misoprostol

harga misoprostol

harga misoprostol

harga misoprostol

harga misoprostol

misoprostol cytotec

misoprostol cytotec

misoprostol cytotec

misoprostol cytotec

misoprostol adalah

misoprostol adalah

misoprostol adalah

misoprostol adalah

jual misoprostol

jual misoprostol

jual misoprostol

jual misoprostol

cytotec misoprostol

cytotec misoprostol

cytotec misoprostol

cytotec misoprostol

misoprostol harga

misoprostol harga

misoprostol harga

misoprostol harga

obat misoprostol

obat misoprostol

obat misoprostol

obat misoprostol

efek samping misoprostol

efek samping misoprostol

efek samping misoprostol

efek samping misoprostol

dosis misoprostol

dosis misoprostol

dosis misoprostol

dosis misoprostol

gastrul misoprostol

gastrul misoprostol

gastrul misoprostol

gastrul misoprostol

misoprostol indikasi

misoprostol indikasi

misoprostol indikasi

misoprostol indikasi

misoprostol obat apa

misoprostol obat apa

misoprostol obat apa

misoprostol obat apa

contoh obat yang mengandung misoprostol

contoh obat yang mengandung misoprostol

contoh obat yang mengandung misoprostol

Gastrul

Gastrul

Gastrul

Gastrul

gastrul adalah

gastrul adalah

gastrul adalah

gastrul adalah

harga gastrul di apotik

harga gastrul di apotik

harga gastrul di apotik

harga gastrul di apotik

harga gastrul

cara menggugurkan kandungan usia 1 bulan tuntas

cara menggugurkan kandungan usia 2 bulan tuntas

cara menggugurkan kandungan usia 3 bulan tuntas

cara menggugurkan kandungan usia 4 bulan tuntas

cara menggugurkan kandungan usia 5 bulan tuntas

cara menggugurkan kandungan usia 6 bulan tuntas

cara menggugurkan kandungan usia 7 bulan tuntas

cara menggugurkan kandungan usia 8 bulan tuntas

caramenggugurkankandungan100berhasiltuntas

cara menggugurkan kandungansecara alami

cara menggugurkan kandungan dengan selamat

cara menggugurkan kandungan dengan sprite dan bodrex

cara menggugurkan kandungan 1 bulan

cara alami menggugurkan kandungan

cara mencegah kehamilan setelah berhubungan

cara mencegah kehamilan

mencegah kehamilan

mencegah kehamilan setelah berhubungan

obat pencegah kehamilan

cara agar tidak hamil

mencegah kehamilan setelah berhubungan 1 minggu

obat pencegah kehamilan di apotik

pil tuntas untuk menggugurkan kandungan

cara mempercepat haid selesai

penyebab telat haid

penyebab telat haid dan solusinya

penyebab haid telat

penyebab telat haid 3 bulan tapi tidak hamil

cara melancarkan haid

cara melancarkan haid yang terlambat 2 bulan

cara melancarkan haid yang telat 10 hari

em kapsul

harga em kapsul

telat haid

cara mengatasi telathaid

telat haid 1 bulan

telat haid 1 minggu

telat haid 3 hari

telat haid 2 bulan tapi keputihan

jamu pelancar haid

obat pelancar haid

minuman pelancar haid

makanan pelancar haid

cara mengatasi telat datang bulan

cara mengatasi telat datang bulan

cara agar haid

cara agar cepat haid

cara agar haid lancar

cara agar darah haid keluar deras

obat telat datang bulan di apotik

cara mengatasi haid tidak teratur

cara mengatasi terlambat datang bulan

cara mengeluarkan darah haid yang tidak keluar

Cara Menggugurkan Kandungan Usia 1 Bulan Tuntas

Cara Menggugurkan Kandungan Usia 2 Bulan Tuntas

Cara Menggugurkan Kandungan Usia 3 Bulan Tuntas

Cara Menggugurkan Kandungan Usia 4 Bulan Tuntas

Cara Menggugurkan Kandungan Usia 5 Bulan Tuntas

Cara Menggugurkan Kandungan Usia 6 Bulan Tuntas

Cara Menggugurkan Kandungan Usia 7 Bulan Tuntas

Cara Menggugurkan Kandungan Usia 8 Bulan Tuntas

cara menggugurkan kandungan 100% berhasil tuntas

cara menggugurkan kandungan secara alami

cara menggugurkan kandungan 2 minggu

cara cepat menggugurkan kandungan 

cara menggugurkan kandungan muda

cara untuk menggugurkan kandungan

cara menggugurkan kandungan 1 bulan dengan minuman

cara ampuh menggugurkan kandungan

cara menggugurkan kandungan dengan selamat

cara menggugurkan kandungan dengan sprite dan bodrex

cara menggugurkan kandungan 1 bulan

cara alami menggugurkan kandungan

cara menggugurkan kandungan 1 minggu

cara menggugurkan kandungan alami

obat menggugurkan kandungan

obat untuk menggugurkan kandungan

obat yang dapat menggugurkan kandungan

obat menggugurkan kandungan 1 bulan

misoprostol

harga misoprostol

misoprostol cytotec

misoprostol adalah

jual misoprostol

cytotec misoprostol

misoprostol harga

obat misoprostol

efek samping misoprostol

dosis misoprostol manfaat dan efek samping

gastrul misoprostol

misoprostol indikasi

misoprostol obat apa

contoh obat yang mengandung misoprostol

gastrul

gastrul adalah

harga gastrul di apotik

obat gastrul

harga gastrul

jual gastrul

cara pemakaian gastrul

gastrul misoprostol

gastrul tablet

gastrul obat apa

harga obat gastrul

harga obat gastrul di apotik

inflesco

mifepristone

noprostol

mifeprex

misotab

cytotec

jual cytotec

obat cytotec

cytotec harga

harga obat cytotec

efek samping cytotec

cytotec asli dan palsu

cara kerja cytotec

setelah minum cytotec tidak ada reaksi

beli cytotec

dosis cytotec

cytotec obat apa

cytotec asli

cara minum cytotec

harga cytotec di apotik

harga cytotec di apotek kimia farma

harga cytotec di apotik k24

jual obat cytotec

pantangan setelah minum cytotec 400mcg

harga obat cytotec 400mcg asli

obat cytotec 400mcg asli

penggunaan cytotec misoprostol yang gagal

cara menggunakan cytotec 400mcg

cara pakai cytotec 2 bulan tuntas

cara menggunakan cytotec agar berhasil

klinik aborsi jakarta

klinik aborsi

aborsi adalah

aborsi

apa itu obat aborsi

obat aborsi

jual obat aborsi

obat aborsi asli

obat aborsi tradisional

obat aborsi alami

obat aborsi obat penggugur kandungan aman untuk ibu menyusui

jual obat aborsi cara pakai obat aborsi penggugur kandungan 1-8 bulan

obat aborsi asli  obat penggugur kandungan cepat gugur 24 jam selesai

obat aborsi tradisional harga obat aborsi cytotec dan gastrul

obat aborsi alami obat menggugurkan kandungan cytotec dan gastrul

klinik aborsi jakarta obat penggugur kandungan tanpa kuret

klinik aborsi raden saleh obat penggugur kandungan bisa cod

klinik aborsi obat penggugur kandungan cytotec dan gastrul

harga cytotec 1 strip obat menggugurkan kandungan 1-8 bulan

harga obat cytotec 2022 obat cytotec penggugur kehamilan

beli obat cytotec tanpa resep dokter obat penggugur kandungan untuk ibu menyusui

cytotec misoprostol 400mcg obat penggugur kandungan tanpa kuret

obat cytotec misoprostol pfizer obat penggugur kandungan di farmasi

obat cytotec misoprostol penggugur kehamilan

obat penggugur kandungan untuk ibu menyusui

obat penggugur kandungan untuk ibu menyusui di apotik

obat penggugur kandungan yang aman buat ibu menyusui

obat penggugur kandungan untuk ibu menyusui di apotik dan harganya

obat penggugur kandungan tanpakuret

obat penggugur kandungan cytotec dan gastrul

obat penggugur kandungan cytotec dan gastrul harganya

obat penggugur kandungan di farmasi

cara menggugurkan kandungan bagi ibu menyusui

cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami

cara menggugurkan kandungan yang masih gumpalan darah

cara menggugurkan kandungan atau aborsi dengan pil cytotec

cara menggugurkan kandungan 1 bulan yang sehat obat penggugur kandungan minim efek samping

cara menggugurkan kandungan 2 bulan yang sehat obat penggugur kandungan minim efek samping

cara menggugurkan kandungan 3 bulan yang sehat obat penggugur kandungan minim efek samping

cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami dengan sprite

obat herbal menggugurkan kandungan mempercepat haid di farmasi

obat menggugurkan kandungan di apotik dan harganya

obat menggugurkan kandungan harga cytotec 400mcg di apotik

obat menggugurkan kandungan mempercepat haid farmasi