บาลีปริยัติก้าวหน้า

พระพุทธศาสนามั่นคง

เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

166180972_755734915146915_2448052890137604211_n
166180972_755734915146915_2448052890137604211_n
001_2839
001_2839
วางศิลาฤกษ์อาคารเทคโนโลยี 3-5
วางศิลาฤกษ์อาคารเทคโนโลยี 3-5
1706236704842
1706236704842
รับสมัครปริญาตรี
รับสมัครปริญาตรี
บัณฑิต1
บัณฑิต1
001_2834
001_2834
Shadow

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน


ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

palisuksa

01/03/2567

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๓

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๓

palisuksa

11/07/2566

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/คำสั่ง

กิจกรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม