โครงการปฐมนิเทศนิสิต และนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

พระธรรมวชิรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบีดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิต และนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

พระศรีสุทธิเวที, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส กล่าวถวายรายงาน

อาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชัยญาติการาม วรวิหาร ถ. สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม