ขอเชิญท่านผู้สนใจทุกท่านอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “วิปัสสนาภาวนาในพระไตรปิฎก”

ขอเชิญท่านผู้สนใจทุกท่านอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “วิปัสสนาภาวนาในพระไตรปิฎก” สอนโดย ดร.สุภีร์ ทุมทอง ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาบาลีพุทธศาสตร์ อบรมออนไลน์ทาง zoom จำนวน 12 ครั้ง (6 เสาร์) ผู้เข้าอบรม 10 ครั้งขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรจากทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1-2 วัน เสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566

สนใจสมัครเข้าอบรมได้ฟรี ที่ https://forms.gle/h89fFyAiX1dZBFyt6

อบรมทาง zoom ID : 608 178 4910 https://zoom.us/j/6081784910

ดูรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมได้ตามลิงก์นี้ครับ https://lookerstudio.google.com/s/vJA2LT3BeEc