พิธิเจริญพระพุทธมนต์และจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วม พิธิเจริญพระพุทธมนต์และจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาจงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วพลัน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม