พระธรรมวชิรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมพระวิปัสสนาจารย์

พระวิปัสสนาจารย์เข้ากราบคารวะสังขารของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) อายุ ๙๖ พรรษา ๗๖

22/12/2564
1 5 6