คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ ในวาระดีถีส่งท้ายปีเก่า 2564 ตอนรับปีใหม่ 2565

“มีสติอยู่กับตัว ไม่มัวหมอง

เป็นครรลองก้าวเดินไปในช่วงนี้

รักษาตัวไม่ประมาท การ์ดให้ดี

ชั่วโมงนี้ก่อนพึ่งใคร ให้พึ่งตน”

โอวาทธรรม

พระธรรมวชิรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ ในวาระดีถีส่งท้ายปีเก่า 2564 ตอนรับปีใหม่ 2565