วันกตัญญู

“วันกตัญญู”
#รำลึกคุณูปการผู้เกษียนอายุการทำงาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

พระมหาชิต ฐานชิโต, ผศ.ดร.
ตำแหน่งอาจารย์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

พระเดชพระคุณพระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม”วันกตัญญู” #รำลึกคุณูปการผู้เกษียนอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ร่วมกล่าวอวยพรผู้เกษียณอายุ และมอบของที่ระลึก

ณ ห้องพิธีการสงฆ์ อาคารภัตรศาลาฯ วิทยาเขตบาฬึศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม