ตรวจรับอาคารเรียนรวมหลังแรก ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เป็นประธาน นำคณะกรรมการตรวจรับการก่อสร้างอาคารงวดสุดท้าย ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ หลังแรก สำหรับก่อสร้างอาคาร งปม. 2565 รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 25,000,000 บาท
ดูรูปเพิ่มได้ที่ คลิก