มกิจกรรม หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ๓ วัด

ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และประชาชนร่วมกิจกรรม หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ๓ วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๗ กำหนดการ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถวาย วันอังคารที่่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ตำบล หอมเกร็ด อำเภอสามพราน นครปฐม วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วัดหอมเกร็ด ตำบล หอมเกร็ด อำเภอสามพราน นครปฐม