พิธี​เปิดอาคารเรียน พุทธชินวงศ์​สิทธา​คาร

พิธี​เปิดอาคารเรียน พุทธชินวงศ์​สิทธา​คาร

วันนี้ ๑๔​ ธันวาคม​ ๒๕๖๕

มจร​ วิทยาเขต​บา​ฬ​ี​ศึกษา​พุทธ​โฆส​ นครปฐม​

พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ รศ.ดร.) รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้กำหนดให้มีพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน อุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถระ) มีศิษยานุศิษย์มาร่วมบุญเป็นจำนวนมากนำโดยพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานฝ่ายสงฆ์ และท่าน พลตำรวจโท ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ. ๗ เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยท่านประเสริฐ เตชะวิบูลย์ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐตูนิเซีย ประจำประเทศไทย พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมอนุโมทนา