ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดงานเปิดอาคารเรียนรวม ประจำวันที่ 9 พ.ย. 65

พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีเปิดอาคารเรียนรวม “พุทธชินวงศ์สิทธาคาร” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมวันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ พื้นที่โครงการขยายที่ตั้งวิทยาเขตฯ เลขที่ ๑๕๔ หมู่ที่ ๒ ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่